www.problemgambling.ca Centre for Addiction and Mental Health logo
> Home   > Website privacy and confidentiality policy

Regulamin prywatności i poufności strony internetowejCentre for Addiction and Mental Health (“my”, “nas”, CAMH) zobowiązuje się do ochrony danych osobistych wszystkich osób, które korzystają z materiałów www.ProblemGambling.ca dostępnych na (“tej stronie internetowej”).


CAMH wysoko ceni poufność zarówno w osobistych kontaktach jak i w internecie. Proszę przeczytać ogólne informacje na temat naszych zasad i naszego zobowiązania do chronienia danych personalnych naszych klientów, pacjentów i innych osób, których dane gromadzimy. Te strony zawierają ogólne informacje na temat naszego Biura, Zawiadomienia i Regulaminu dotyczącego ochrony danych osobistych.


Nasza witryna może mieć linki do innych stron internetowych. Po wejściu na strony innych witryn podlega się ich regulaminom ochrony i zabezpieczenia. Ten regulamin dotyczy wyłącznie stron na naszej witrynie.


Tylko ograniczone dane osobowe (to znaczy, informacje identyfikujące osobę w tym, bez ograniczeń, nazwisko użytkownika, hasło i adres e-mailowy) są gromadzone od użytkowników tej witryny i tylko jeśli użytkownik zechce taką informację nam przekazać. Nie wymagamy żadnych dalszych danych personalnych naszych klientów i czynnie zniechęcamy użytkowników do podawania jakichkolwiek informacji, które mogą być wykorzystane do ich identyfikacji. (Na przykład, zalecamy aby podawać anonimowy adres e-mailowy, który utrudni identyfikację; “john.smith@yourworkaddress” może ułatwić identyfikację użytkownika, przed czym przestrzegamy.) Ta witryna nie korzysta z i nie kolekcjonuje cyfrowych plików cookies aby śledzić odwiedzających, jednakże , kiedy cookies są nie wyłączone, mogą one być wykorzystywane do przechowywania informacji na temat preferencji i stron odwiedzonych (zgodnie z warunkami korzystania z serwisu) i zachęcać do ponownej wizyty strony.


Dane osobowe wymagane przez CAMH i dostarczane przez użytkowników są przechowywane w oddzielnym i bezpiecznym miejscu. Używamy tych danych wyłącznie do celów, dla których są one gromadzone, chyba że użytkownik zgodzi się na wykorzystanie ich do innych celów. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych i aby zapewnić ich właściwe użycie, opracowaliśmy elektroniczne i administacyjne procedury, które zabezpieczają te dane. Ponadto, nie dzielimy się tymi danymi z osobami trzecimi chyba, że wymaga tego prawo.


W przypadku gdy CAMH zechce użyć te dane do celów statystycznych lub do celów prowadzonych badań naukowych, uczynimy to w sposób, który nie ujawni naszym pracownikom lub naukowcom kim ty jesteś.


W celach analizy statystycznej CAMH zbiera dane o ogólnych tendencjach komunikacji na naszej witrynie. Gromadzimy również informacje jak użytkownicy korzystają z naszej witryny i jakie strony odwiedzają. Te informacje są wykorzystywane do audytu i w celu udoskonalenia treści naszej witryny. Dane, które zbieramy, zarówno zbiorowe jak i indywidualne są wykorzystane do ulepszenia interakcji tej witryny z użytkownikami. Te informacje nie są powiązane z IP adresami.


Jako użytkownik tej witryny, który podał swoje dane osobowe dla CAMH, masz dostęp do swoich informacji aby je skorygować lub uaktualnić lub je wymazać z naszych zasobów. Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą kliknąć na swój pseudonim na górze strony, żeby zmienić swoje personalne informacje. Aby wymazać te informacje proszę skontaktować się z webmaster@ProblemGambling.ca