www.problemgambling.ca Centre for Addiction and Mental Health logo

Zapraszamy do Metod samopomocy w kontrolowaniu problematycznego hazardu


Korzystaj z tych metod internetowych, aby śledzić kiedy grasz lub czujesz pokusę do grania. Odpowiedzi na poniższych dziewięć pytań pomogą ci zrozumieć, czy uprawianie hazardu ma negatywny wpływ na twoje życie.


Czy uprawiasz hazard? Niniejsze interaktywne techniki pomogą ci analizować, ograniczyć lub zaprzestać granie. Czy ktoś z twoich bliskich gra zbyt dużo? Za pomocą niniejszych interaktywnych ćwiczeń dowiesz się dlaczego ludzie uprawiają hazard i jak można im pomóc.


Ontario Problem Gambling Helpline
1-888-230-3505
  • Czynna 24 godziny, 7 dni w tygodniu
  • Bezpłatna i poufna
  • Usługi są dostępne w całym Ontario w ponad 140 językach
Pod tym numerem uzyskasz informacje na temat miejsc udzielających poradnictwa w sprawach problemu z hazardem, w tym porad telefonicznych oraz informacji na temat organizacji takich jak Gamblers Anonymous i Gam-Anon.